Main Page

VIM

Linuxissa/Unixissa ei aina saa käyttöönsä haluamaansa editoria. VIM löytyy monesta paikasta, ja siksi tässä on kerrottu jotain, jotta sillä pystyisi editoimaan tekstitiedostoja. Vim ei ole tekstinkäsittelyohjelma[1] siinä mielessä, että sillä voisi formatoida tekstiä haluamillaan efekteillä (lihavointi, kursivointi, tekstin koko, fontti, jne.). Sillä voi muokata tekstitiedostoja ja kirjoittaa koodia, mutta ei niinkään käyttää tekstinkäsittelyohjelmana.

Käytettäessä VIMiä ja varsinkin sen ohjeessa oletetaan, että Vi-compatibility-asetus on laitettu off. Asetuksen arvon pystyt tarkistamaan:

:set compatible?

Alarivillä pitäisi näkyä nocompatible.

Jos kirjoitat esim. html-koodia, tiedoston koodauksen latin1:ksi saa muutettua komennolla :set fileencoding=latin1. Jos määrittelet html-tiedostossa, että se on latin1:stä, niin silloin tekstinkäsittelyohjelman pitää myös kirjoittaa latin1:stä, muuten voi tulla merkkien kanssa ongelmia. Komennolla :set pääsee katsomaan joidenkin asetusten arvot.

Käynnistys shell prompt> vi/vim tiedosto
Vim tutor shell prompt> vimtutor
Kirjoitusmoodi i
Normaalimoodi esc

Joitain komentoja normaalimoodissa

Tallennus
Tallennus :w
Tallenna nykyinen puskuri(tiedosto) eri nimelle. Säilytä avoinna alkuperäinen tiedosto. :w tiedoston_nimi
Lopetus :q
Liikkuminen
Vasemmalle, alas, ylös, oikealle h, j, k, l
Vasemmalle, alas, ylös, oikealle Nuolinäppäimet, toimii myös lisäysmoodissa
Siirry seuraavan sanan alkuun w
Siirry edellisen sanan alkuun b
Siirry nykyisen sanan loppuun e
Siirry rivin alkuun 0
Siirry rivin loppuun Ctrl-$ (Alt Gr -"4")
Siirry tiedoston alkuun gg
Siirry tiedoston loppuun G
Siirry riville n ngg tai nG
Tiedoston tila ja kursorin rivinumero CTRL-g
Tekstin lisääminen
Tekstin lisäys ennen kursoria (insert) i
Tekstin lisäys rivin alkuun I
Tekstin lisäys kursorin jälkeen (append) a
Tekstin lisäys rivin loppuun A
Tyhjän rivin lisäys kursorin alle. Siirry samalla lisäysmoodiin. o
Tyhjän rivin lisäys kursorin yläpuolelle. Siirry samalla lisäysmoodiin. O
Takaisin normaalimoodiin Esc
Tekstin poistaminen
Kursorin alla olevan merkin poisto x
Sanan poisto (delete word) dw
Rivin poisto dd
Rivinvaihdon poistaminen (join) J
Korvaaminen
Siirtyminen korvausmoodiin. Poistuminen Escillä. R
Merkin korvaaminen _merkillä_ r _merkki_
Sanan loppuosan poistaminen ja siirtyminen lisäysmoodiin. (change word) cw
Korvaa sana _vanha_ sanalla _uusi_. Kysy aina varmistus. :%s/_vanha_/_uusi_/gc
Tekstin kopioiminen/valitseminen/liittäminen
Poistetun/kopioidun tekstin (puskurin) lisääminen (paste) kursorin jälkeen (tai koko rivi kursorin alle) p
Poistetun/kopioidun tekstin lisääminen kursorin alle P
Sanan kopioiminen (yank) yw, siirry oikeaan paikkaan ja paina p
Rivin kopioiminen yy
Tekstin valitseminen v ja kursorinohjausnäppäimet (h,j,k,l,nuolinäppäimet)
- Voit esimerkiksi poistaa valitun tekstin painamalla d. Tai kirjoittaa sen tiedostoon antamalla :w _tiedosto_
Tekstin kopioiminen Valitse teksti v, kopioi se painamalla y, ja siirry haluamaasi paikkaan ja paina p
Komennon peruutus
Komennon peruutus u
Peruutuksen peruutus Ctrl-r
Etsiminen
Haku _hakusana_ / _hakusana_
- Haku korostaa kaikki osumat. Jos haluat resetoida korostuksen, anna :nohlsearch. Jos haluat korostuksen kokonaan pois käytostä, anna :set nohlsearch.
Haun toisto eteenpäin n
Haun toisto taaksepäin N
Palaaminen edelliseen kohtaan taaksepäin Ctrl-o
Takaisin eteenpäin Ctrl-i
Ohje
Ohje :help. Ohje löytyy myös vekosta, VIM user manual.
Hyppää linkin osoittamaan paikkaan Siirry väritetyn tekstin päälle ja paina Ctrl-] (Ctrl - Alt Gr - 9)
Hyppää takaisin Ctrl-t
Etsi ohjetta _avainsanalla_:help _avainsana_. Painamalla CTRL-D avainsanan jälkeen saa listan ehdotuksista.
Siirry help-tiedoston ja oman tiedostosi välillä Ctrl-w Ctrl-w
Poistu :q
Komentolista :help index
Tiedostoista
Avaa toinen tiedosto _tiedosto_ :edit _tiedosto_. (Nykyinen tiedosto pitäää olla tallennettu)

Lähteitä

[1] Vimonline, About Vim, [viitattu 25.09.2013]