Main Page

VIM

Linuxissa/Unixissa ei aina saa käyttöönsä haluamaansa editoria. VIM löytyy monesta paikasta, ja siksi tässä on kerrottu jotain, jotta sillä pystyisi editoimaan tekstitiedostoja. Vim ei ole tekstinkäsittelyohjelma[1] siinä mielessä, että sillä voisi formatoida tekstiä haluamillaan efekteillä (lihavointi, kursivointi, tekstin koko, fontti, jne.). Sillä voi muokata tekstitiedostoja ja kirjoittaa koodia, mutta ei niinkään käyttää tekstinkäsittelyohjelmana.

Compatible-asetus

Käytettäessä VIMiä ja varsinkin sen ohjeessa oletetaan, että Vi-compatibility-asetus on laitettu off. Asetuksen arvon pystyt tarkistamaan:

:set compatible?

Alarivillä pitäisi näkyä nocompatible.

Latin1-asetus

Jos kirjoitat esim. html-koodia, tiedoston koodauksen latin1:ksi saa muutettua komennolla :set fileencoding=latin1. Jos määrittelet html-tiedostossa, että se on latin1:stä, niin silloin tekstinkäsittelyohjelman pitää myös kirjoittaa latin1:stä, muuten voi tulla merkkien kanssa ongelmia. Komennolla :set pääsee katsomaan joidenkin asetusten arvot.

Väri-asetuskset

Anna komento :colorscheme + välilyönti, ja tabulaattorilla valitse vaihtoehto.

Käyttäminen

Käynnistys shell prompt> vi/vim tiedosto
Vim tutor shell prompt> vimtutor
Kirjoitusmoodi i
Normaalimoodi esc

Komentoja normaalimoodissa

Tallennus
Tallennus :w
Tallenna nykyinen puskuri(tiedosto) eri nimelle. Säilytä avoinna alkuperäinen tiedosto. :w tiedoston_nimi
Lopetus :q
Liikkuminen
Vasemmalle, alas, ylös, oikealle h, j, k, l
Vasemmalle, alas, ylös, oikealle Nuolinäppäimet, toimii myös lisäysmoodissa
Siirry seuraavan sanan alkuun w
Siirry edellisen sanan alkuun b
Siirry nykyisen sanan loppuun e
Siirry rivin alkuun 0
Siirry rivin loppuun Ctrl-$ (Alt Gr -"4")
Siirry tiedoston alkuun gg
Siirry tiedoston loppuun G
Siirry riville n ngg tai nG
Tiedoston tila ja kursorin rivinumero CTRL-g
Tekstin lisääminen
Tekstin lisäys ennen kursoria (insert) i
Tekstin lisäys rivin alkuun I
Tekstin lisäys kursorin jälkeen (append) a
Tekstin lisäys rivin loppuun A
Tyhjän rivin lisäys kursorin alle. Siirry samalla lisäysmoodiin. o
Tyhjän rivin lisäys kursorin yläpuolelle. Siirry samalla lisäysmoodiin. O
Takaisin normaalimoodiin Esc
Tekstin poistaminen
Kursorin alla olevan merkin poisto x
Sanan poisto (delete word) dw
Rivin poisto dd
Rivinvaihdon poistaminen (join) J
Rivinvaihdon ja välilyönnin poistaminen (join)[2] gJ tai :join tai :join!
n rivinvaihdon ja välilyönnin poistaminen (join)[2] ngJ
Tekstin valitseminen ja rivinvaihtojen poistaminen[2] Valitse: v Poista: gJ
Korvaaminen
Siirtyminen korvausmoodiin. Poistuminen Escillä. R
Merkin korvaaminen _merkillä_ r _merkki_
Sanan loppuosan poistaminen ja siirtyminen lisäysmoodiin. (change word) cw
Korvaa sana _vanha_ sanalla _uusi_. Kysy aina varmistus. :%s/_vanha_/_uusi_/gc
Tekstin kopioiminen/valitseminen/liittäminen
Poistetun/kopioidun tekstin (puskurin) lisääminen (paste) kursorin jälkeen (tai koko rivi kursorin alle) p
Poistetun/kopioidun tekstin lisääminen kursorin alle P
Sanan kopioiminen (yank) yw, siirry oikeaan paikkaan ja paina p
Rivin kopioiminen yy
Tekstin valitseminen v ja kursorinohjausnäppäimet (h,j,k,l,nuolinäppäimet)
- Voit esimerkiksi poistaa valitun tekstin painamalla d. Tai kirjoittaa sen tiedostoon antamalla :w _tiedosto_
Tekstin kopioiminen Valitse teksti v, kopioi se painamalla y, ja siirry haluamaasi paikkaan ja paina p
Komennon peruutus
Komennon peruutus u
Peruutuksen peruutus Ctrl-r
Etsiminen
Haku _hakusana_ / _hakusana_
- Haku korostaa kaikki osumat. Jos haluat resetoida korostuksen, anna :nohlsearch. Jos haluat korostuksen kokonaan pois käytostä, anna :set nohlsearch.
Haun toisto eteenpäin n
Haun toisto taaksepäin N
Palaaminen edelliseen kohtaan taaksepäin Ctrl-o
Takaisin eteenpäin Ctrl-i
Ohje
Ohje :help. Ohje löytyy myös vekosta, VIM user manual.
Hyppää linkin osoittamaan paikkaan Siirry väritetyn tekstin päälle ja paina Ctrl-] (Ctrl - Alt Gr - 9)
Hyppää takaisin Ctrl-t
Etsi ohjetta _avainsanalla_:help _avainsana_. Painamalla CTRL-D avainsanan jälkeen saa listan ehdotuksista.
Siirry help-tiedoston ja oman tiedostosi välillä Ctrl-w Ctrl-w
Poistu :q
Komentolista :help index
Tiedostoista
Avaa toinen tiedosto _tiedosto_ :edit _tiedosto_. (Nykyinen tiedosto pitäää olla tallennettu)

Lähteitä

[1] Vimonline, About Vim, [viitattu 25.09.2013]

[2] Stack Overflow, Delete newline in Vim [viitattu 20.05.2020]